Jak dotąd nie ukazała się żadna oficjalna mapa wychodząca naprzeciw zainteresowaniom wodniaków, która zawierałaby informacje o przeszkodach i skomplikowanej rzeĹşbie dna Jeziora Nyskiego.

Istnieje opracowanie nieoficjalne, które nieodpłatnie udostępniam na tej stronie. To amatorskie opracowanie testowało kilkunastu żeglarzy z Klubu Żeglarskiego Nysa z wykorzystaniem odbiorników GPS, którzy stwierdzili że precyzja jego wykonania jest bardzo wysoka.

Mapka jest tworzona od roku 2002, sposobem amatorskim, w zdecydowanej większości na podstawie własnych, niedoskonałych pomiarów (dokładność pozioma: kilka do kilkunastu metrów; pionowa: 0,1 do 0,2 m), toteż jej treść należy traktować z pewną ostrożnością. Każda mapa ulega szybkiej dezaktualizacji, więc praktycznie nigdy nie jest gotowa i wymaga ciągłego zaangażowania. W roku 2023 zawiesiłem moją przygodę z mapką, toteż nie będzie aktualizowana. Po zapoznaniu się z treścią rozdziału LOCJA, dowiesz się, które akweny ulegają ciągłym zmianom. Pozostałe jeszcze długo pozostaną aktualne.

Blisko 10 lat temu dokonano remontu urządzeń hydrotechnicznych zbiornika. Odbyło się to bez drastycznego obniżania piętrzenia, na co po cichu liczyłem w nadziei na pieszą penetrację niższych partii dna. Tak więc nadal wszystko, co leży poniżej rzędnej 192,5 pozostaje odwzorowane orientacyjnie, na podstawie dość ubogich wyników sondowania. Jednak zważywszy, że w sezonie nawigacyjnym tak niskie piętrzenia należą do rzadkości, mapka powinna spełnić swoje zadanie poprawiając bezpieczeństwo na tym trudnym akwenie.

 

MAPĘ W PEŁNEJ ROZDZIELCZOŚCI POBIERZESZ TUTAJ -> JN_2023_05_23__KZ

 

UWAGI:

  1. Dane zawarte w obrysie zbiornika pozyskano i odwzorowano sposobem amatorskim, toteż mogą być obarczone błędami.
  2. Niniejszą mapkę udostępnia się nieodpłatnie, nie może ona służyć celom komercyjnym.
  3. CAŁOŚÄ† RYZYKA związanego z ewentualnymi stratami powstałymi wskutek decyzji korzystania z mapki PONOSI UŻYTKOWNIK.

KAŻDA KOPIA MAPKI MUSI ZAWIERAĆ POWYŻSZE WARUNKI.

 

                                                                                                                                                                                             Wiktor Wróblewski

 

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszym akwenie?

SprawdĹş:

 locję

warunki pogodowe