Klub Żeglarski Nysa, którego historia zaczęła się w początkach lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia, aktualnie jest zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeniem osób korzystających z aktywnego wypoczynku i relaksu nad wodą, jaki daje żeglarstwo, windsurfing, sporty motorowodne i inne, działającym na podstawie Statutu.

Klub Żeglarski Nysa jest właścicielem przystani klubowej położonej nad lewym brzegiem Jeziora Nyskiego w miejscowości Głębinów, gdzie aktualnie prowadzi swoją działalność.

Sezon żeglarski w KŻ Nysa oficjalnie otwierany jest uroczyście na początku maja, kończy się zaś w październiku. W tym czasie jest czynna przystań żeglarska, gdzie najważniejszą osobą jest bosman.

Obecnie Klub zrzesza 84 osoby..

Władze klubu

  • Walne Zgromadzenie Członków – najwyższa władza.
  • Komisja Rewizyjna, która nadzoruje działalność Zarządu.
  • Zarząd jako organ wykonawczy.

Podstawowe cele klubu

  • Aktywny wypoczynek nad wodą poprzez uprawianie żeglarstwa i innych sportów wodnych przez członków klubu korzystających ze sprzętu klubowego oraz własnego.
  • Propagowanie żeglarstwa jako sposobu spędzania wolnego czasu w środowisku lokalnym miasta Nysy i okolic.
  • Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport żeglarski w szkółce żeglarskiej należącej do sekcji regatowej, a także umożliwianie im odbycia rejsów morskich.

Działalność Klubu

  • Ciągłe usprawnianie przystani jako bazy do uprawiania sportów wodnych.
  • Działalność regatowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym położeniem nacisku na uprawianie żeglarstwa przez dzieci i młodzież.
  • Turystyka żeglarska śródlądowa i morska.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej (wynajem jachtów i łodzi, pole namiotowe, domki kempingowe oraz usługi związane z żeglarstwem) dającej możliwość usprawniania i ulepszania bazy.