• Walne Zgromadzenie Członków – najwyższa władza.
  • Komisja Rewizyjna, która nadzoruje działalność Zarządu.
  • Zarząd jako organ wykonawczy.

Zarząd

Komandor
Jerzy Jałoszyński, kontakt: +48663402320
Skarbnik
Jerzy Szczygieł, kontakt: +48606264343
Sekretarz
Tomasz Michalski, kontakt: +48600288545
Członkowie
Jan Szczepankiewicz, kontakt: +48604144607
Piotr Wróbel, kontakt: +48604184571

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Paweł Szyra, kontakt: +48502210197
Członkowie
Jacek Cieleń
Zdzisław Maćków