1961

Założyciele KlubuW marcu 1961 roku koledzy Mieczysław Michalski, Tadeusz Kołodziej i Andrzej Biesiekierski zorganizowani w kole PTTK na terenie Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Nysie postanowili założyć sekcję żeglarską.

Początki, jak to zwykle bywa, były bardzo skromne. Ponieważ brakowało sprzętu na którym można by pływać, a chęci do żeglowania były, w związku z tym postanowiono zbudować łodĹş typu BM. Przy realizacji tego zamierzenia dużą pomoc okazała Dyrekcja Zakładu, która umożliwiła na terenie modelarni w zakładowej odlewni wykonawstwo łodzi. BM-ka została całkowicie wykonana własnymi siłami — łącznie z szyciem żagli. W czerwcu 1961 roku łódĹş została wykończona i nazwana została — Batak.

Pierwszy klubowy jacht -- BatakW tym okresie nie mieliśmy jeszcze własnej przystani, więc wodowanie nastąpiło na przystani KS Olimpia Głuchołazy, który to klub użyczył nam gościny.

W paĹşdzierniku 1961 roku Tadeusz Kołodziej i Andrzej Biesiekierski biorą udział w rejsie szkoleniowym na jachcie s/y Dar Opola (jednej z sześciu znanych stuczterdziestek). Trasa rejsu przebiegała po Zalewie Szczecińskim i tym rejsem został zakończony sezon żeglarski, który dał nam kilkunastu nowych sympatyków żeglarstwa.

1962

W czerwcu 1962 roku otrzymujemy z WKKFiT sprzęt żeglarski. Są to cztery Omegi, dwie BM-ki, trzy Skauty i dwa katamarany. Łodzie te wraz z Batakiem w tym czasie będą stanowiły naszą bazę sprzętową.

W lipcu 1962 roku zostaje powołana sekcja żeglarska przy klubie sportowym K. S. Stal Nysa. Na czele sekcji pełniąc funkcję prezesa stanął Mieczysław Michalski wraz z Radą Sekcji, w skład której weszli Andrzej Biesiekierski, Andrzej Flakowski, Tadeusz Kołodziej i Zbigniew Rymaszewski.

Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora OtmuchowskiegoSekcja rozrosła się do 35 członków. W sezonie zostało wyszkolonych pięciu żeglarzy. Żeglarze z sekcji zaczęli także uczestniczyć w regatach odnosząc sukcesy indywidualnie i grupowo. Przykładem jest zajęcie pierwszego miejsca drużynowo w regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Otmuchowskiego i zdobycie Pucharu Przechodniego; indywidualnie w klasie Omega Andrzej Flakowski zajmuje I miejsce, a Tadeusz Kołodziej II miejsce. W klasie Katamaran I miejsce zdobywa A. Kaliszewski.

Kara za gwizdanie na pokładzieNa zakończenie sezonu sekcja zorganizowała rejs stażowy na Zalewie Wiślanym. W tym rejsie wzięło udział 15 członków naszej sekcji na jachtach s/y „Zephyr” i s/y „Rybitwa”. Inicjatorem i organizatorem rejsu był Andrzej Flakowski. Załogę „Zephyra” stanowili A. Flakowski, A. Biesiekierski, W. Kseń, St. Rutkowski, Asztel, J. Twardowski, B. Kiełkowicz, H. Nabrdalik, a załogę „Rybitwy”: K. Kochanowski, A. Bednarek, Zb. Rymaszewski, J. Olesiak, M. Michalski, Sobieraj, H. Kotarski. Rejs przebiegał bardzo pomyślnie, nie licząc kilku wejść na mieliznę. Oprócz szkolenia zwiedzono zabytki znajdujące się nad zalewem, głównie we Fromborku.

Toaleta poranna jachtuSezon 1962 roku sekcja zakończyła powiększeniem grona żeglarzy z uprawnieniami do 3 sterników jachtowych i 7 żeglarzy oraz zwiększeniem ilości członków do 40.

Zimą 1962 roku z inicjatywy Dyrektora Naczelnego Witolda Wolańskiego i przy osobistym poparciu oraz pracy społecznej członków koła PTTK oraz sympatyków żeglarstwa powstaje ośrodek wczasowo-żeglarski z zapleczem w postaci hangaru nad Jeziorem Otmuchowskim. Ośrodek ten od tego czasu staje się bazą Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego NYSA.

1963

Podniesienie bandery na otwarcie sezonu 1963Rok 1963 rozpoczął się od zorganizowania kursu na stopnie żeglarza oraz sternika jachtowego. Po wiosennym okresie szkolenia na wodzie w dniu 22 czerwca odbyły się egzaminy, które dały nam 25 nowych żeglarzy i 6 sterników jachtowych. Na pierwsze półrocze 1963 roku sekcja liczy już 52 członków, w tym 10 sterników jachtowych i 25 żeglarzy. Wiosną sekcja zdobyła mundury żeglarskie i w tradycyjnych w tamtym czasie obchodach 1 Maja wystąpiła jako samodzielna grupa, prezentując się bardzo dobrze i pokazując publice, że w Nysie istnieje coś takiego jak żeglarstwo.

Nowy jacht klasy FinnPierwsze regaty w sezonie 1963 roku zorganizowane na Jeziorze Otmuchowskim przyniosły kolejne sukcesy załogom naszej sekcji.

Omega I A. Biesiekierski z załogą
II J. Olesiak z załogą
BM II A. Bednarek

W czerwcu 1963 roku w sekcji przybyło nowego sprzętu. Była to łódĹş regatowa klasy olimpijskiej Finn, dwa katamarany oraz jeden bączek wiosłowy. Otrzymany Finn jest w tym czasie jedyną klasową jednostką w sekcji, a także na całym jeziorze.

S/Y Norka1-15 VII 1963 roku sekcja zorganizowała rejs stażowy na Zalewie Wiślanym w którym uczestniczyło 25 członków sekcji. Kapitanami poszczególnych jednostek byli: A. Flakowski, A. Biesiekierski, T. Kołodziej, J. Marków. W czasie rejsu każda jednostka przepłynęła po 220 Mm zawijając do 6 portów nad Zalewem Wiślanym. W rejsie tym żeglarze kontynuowali naukę manewrowania, sygnalizacji i prac bosmańskich.

W dniu 22 lipca odbywały się Mistrzostwa Opolszczyzny w żeglarstwie. Nasza sekcja brała udział na czterech łodziach w klasie Omega. Niestety sukcesów nasi sternicy nie odnieśli. Natomiast w regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Otmuchowskiego w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych przy wietrze o sile około 6°B sternicy naszej sekcji wykazali duże umiejętności żeglarskie. Na 9 startujących w klasie Omega tylko 4 łodzie dopłynęły do mety — w tym 3 z naszej sekcji. Reszta zawodników nie wytrzymała silnego wiatru, co zaowocowało wywrotkami. Sekcja nasza zdobyła puchar za zwycięstwo drużynowe. Indywidualnie sternicy zajęli następujące miejsca:

Opuszczenie bandery po regatach sezonowych

Omega I Wabik
II Olesiak
IV Biesiekierski
BM I B. Sosnowski
II A. Bednarek
Katamaran I Gliwa
Skaut I L. Chajdaś

Sezon żeglarski sekcja zakończyła we wrześniu udziałem w Regatach Sezonowych, w których nasi sternicy zajęli następujące miejsca:

II J. Olesiak
III T. Kołodziej

1964

W roku 1964 już w styczniu rozpoczęły się następne kursy na stopień żeglarza i sternika jachtowego. Wraz z ustąpieniem mrozów w marcu, członkowie sekcji jak co roku zaczęli jeĹşdzić do Otmuchowa celem przeprowadzenia remontów sprzętu żeglarskiego.

Jerzy Mokrzycki, pierwszy kapitan jachtowy na OpolszczyĹşnieW marcu 1964 roku jeden z naszych kolegów uzyskał jako pierwszy na całej OpolszczyĹşnie patent kapitana jachtowego, był nim kolega J. Morzycki, który zapoczątkował zdobywanie najwyższych stopni żeglarskich.

W dniu święta 1-go Maja żeglarze kolejny raz wystąpili jako jedyna samodzielna grupa sportowa z całego klubu.

Sezon regatowy rozpoczął się w tym roku regatami o Puchar Rady Zakładowej ZUP dnia 10.05.1964 w klasach Omega i BM. Warunki atmosferyczne były wyjątkowo ciężkie z powodu całkowitego braku wiatru. W tych warunkach w klasie Omega Jerzy Olesiak okazał się najlepszym sternikiem zajmując I miejsce, a w klasie BM pierwsze miejsce zajął Bronisław Rybicki.

Pływanie podczas "ładnej" faliNastępne regaty o Puchar PKKFiT miasta Grodkowa odbyły się dnia 24.05.1964 przy pogodzie wymarzonej przez żeglarzy, świecące słońce i wiatr o sile 3-4°B. Te regaty w obydwu klasach wygrali zawodnicy z naszej sekcji. W klasie Omega I miejsce zajął Zygmunt Giera z załogą, II miejsce — Ryszard Wabik, a w klasie BM I miejsce zajął Andrzej Kaczmarek.

W dniu 14.06.1964 odbyły się egzaminy na stopień żeglarza i sternika jachtowego. Zdało 4 sterników oraz 12 żeglarzy, w tym pierwsza kobieta w naszej sekcji: koleżanka Danuta Biesiekierska. W dniu 21.06.1964 odbyły się regaty w ramach Spartakiady Powiatowej w klasach Omega i BM. W klasie Omega pierwsze trzy miejsca zdobyli koledzy naszej sekcji; i tak: I miejsce Jerzy Olesiak, II miejsce Bronisław Rybicki, III miejsce Roman Pawłowski. W klasie BM nasza załoga ze sternikiem Andrzejem Kaczmarkiem zajęła dopiero III miejsce.

Dnia 12.07.1964 odbyły się regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Otmuchowskiego, nasi sternicy zajęli czołowe miejsca we wszystkich klasach, w których startowali:

Omega I Jerzy Olesiak
BM I Wojciech Grzybowski
Katamaran I Jerzy Marków

Podczas tych regat były bardzo trudne warunki atmosferyczne, które pozwoliły wykazać maksimum umiejętności przez sterników. Przed mistrzostwami okręgu w klasie Omega koledzy naszej sekcji zostali zgrupowani na obozie treningowym pod kierownictwem Andrzeja Flakowskiego.

Po regatach...W dniach 19-22.07.1964 roku odbyły się Mistrzostwa okręgu juniorów i seniorów. W klasie juniorów III miejsce zajął sternik Jerzy Chajdaś. Natomiast w klasie seniorów zajęliśmy pierwsze trzy miejsca. I miejsce zdobył Jerzy Olesiak z załogą: Andrzej Bednarek i Zygmunt Giera, II miejsce zdobył Ryszard Wabik z załogą: Józef Twardowski i Eugeniusz Pluta, III miejsce zdobył Jerzy Marków z załogą: Andrzej Kaczmarek i Bronisław Rybicki.

Ponieważ zaistniała możliwość uzyskania jachtu morskiego „Dar Opola” dla naszej sekcji, w lipcu po rozmowach w Opolu kolega Morzycki i Michalski udali się do Warszawy, aby w ZG LOK załatwić sprawę przekazania jachtu — niestety bez powodzenia, choć z nadzieją na przyszłość. W dniu 10.08.1964 r. Dyrektor ZUP Nysa Witold Wolański i kolega Mieczysław Michalski ponownie udali się do PWRN w Opolu celem dalszego załatwienia powyższej sprawy. Niestety nadal bez sukcesu, ale ponownie z nadzieją że jacht będzie nam przekazany.

Trochę chlapało...W dniu 29.08.1964 r. sternicy jachtowi wyruszyli na pierwszy rejs pełnomorski z Trzebieży. W tym rejsie wzięło udział sześciu członków naszej sekcji: Mieczysław Michalski, Andrzej Biesiekierski, Andrzej Flakowski, Tadeusz Kołodziej, Jerzy Olesiak, Ryszard Wabik i Leszek Chajdaś. W rejsie tym Andrzej Flakowski uzyskał wymagany staż na stopień sternika morskiego i jako pierwszy z naszej sekcji zdobył ten stopień.

Andrzej Flakowski, pierwszy sternik morskiW paĹşdzierniku sekcja otrzymała pieniądze na zakup 4 łodzi klasy Finn oraz sześciu łodzi klasy Cadet, które stały się zaczątkiem sekcji wyczynowej. Łodzie otrzymujemy w listopadzie, przy czym na 6 łodzi typu Cadet otrzymaliśmy 4 łodzie w stanie gotowym, a dwie w elementach do zmontowania na miejscu.

W dniu 21.10.1964 r. odbyło się zebranie ogólne sekcji, na którym zostały omówione dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiono plany na przyszły sezon nawigacyjny, który po raz pierwszy rozpocznie się już w zimie organizacją szkolenia nowych kandydatów do tego pięknego sportu.

W listopadzie 1964 r. A. Flakowski, M. Michalski, T. Kołodziej i A. Biesiekierski uzyskali uprawnienia sędziów żeglarskich. Rownież w listopadzie aktyw sekcji postanowił zbudować pełnomorski jacht 80 m2 w czynie społecznym. Zakupiona została dokumentacja, która została rozpracowana pod względem materiałowym, pracochłonności robót ślusarskich i spawalniczych. Przeanalizowano możliwość wykonania a następnie transportu na miejsce wodowania. Przeanalizowano również możliwość uzyskania funduszy.

Flotylla CadetówDnia 20.12.1964 r. odbył się Sejmik Żeglarski w Opolu, na którym czterech naszych kolegów zostało wybranych do władz okręgowych PZŻ, a na Ogólnopolskim Sejmiku Żeglarskim Jerzy Morzycki został wybrany do Zarządu Głównego PZŻ.

W grudniu, jak co roku, rozpoczął się kurs na stopień żeglarza, gdzie wykładowcami w czynie społecznym zostali doświadczeni sternicy. Rok 1964 zakończyliśmy ze stanem 17 łodzi żaglowych.

| ciąg dalszy historii |                                 | powrót na stronę główną |