Warunkiem przyjęcia do klubu jest:

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd.