Jak dotąd nie ukazała się żadna oficjalna mapa wychodząca naprzeciw zainteresowaniom wodniaków, która zawierałaby informacje o przeszkodach i skomplikowanej rzeźbie dna Jeziora Nyskiego.

Istnieje opracowanie nieoficjalne, które autor nieodpłatnie udostępnia na tej stronie. To amatorskie opracowanie testowało kilkunastu żeglarzy z Klubu Żeglarskiego Nysa z wykorzystaniem odbiorników GPS, którzy stwierdzili że precyzja jego wykonania jest bardzo wysoka. Możliwe jest pobranie z niniejszej strony dwóch współdziałających plików mapki skalibrowanej pod OziExplorera, do wykorzystania w urządzeniach mobilnych ( plik nawigacji 1  i  plik nawigacji 2 ).

JN_2016 04 26_KZ NYSA_1920

Mapkę wykonano sposobem amatorskim, w zdecydowanej większości na podstawie własnych, niedoskonałych pomiarów (dokładność pozioma: kilka do kilkunastu metrów; pionowa: 0,1 do 0,2 m), toteż jej treść należy traktować z pewną ostrożnością. Każda mapa ulega szybkiej dezaktualizacji, więc praktycznie nigdy nie jest gotowa i wymaga ciągłego zaangażowania, na co nie zawsze jest czas i dogodne warunki. Pożądane są zatem wszelkie uwagi i materiały, które mogą się przyczynić do poprawienia lub wzbogacenia treści niniejszego opracowania. Może ktoś z Użytkowników wniesie tu własne odkrycia — określi pozycje i rzędne, nada im nazwy, opisze, zrobi parę fotek…?

Gdy piszę te słowa, powoli dobiega końca remont urządzeń hydrotechnicznych zbiornika. Dokonano go bez drastycznego obniżania piętrzenia, na co po cichu liczyłem w nadziei na pieszą penetrację niższych partii dna. Tak więc to, co leży poniżej rzędnej 192,5 odwzorowano orientacyjnie, na podstawie dość ubogich jeszcze wyników sondowań. Jednak zważywszy, że w sezonie nawigacyjnym tak niskie piętrzenia należą do rzadkości, mapka powinna spełnić swoje zadanie poprawiając bezpieczeństwo na tym trudnym akwenie.

UWAGI:

  1. Dane zawarte w obrysie zbiornika pozyskano i odwzorowano sposobem amatorskim, toteż mogą być obarczone błędami.
  2. Niniejszą mapkę udostępnia się nieodpłatnie, nie może ona służyć celom komercyjnym.
  3. CAŁOŚĆ RYZYKA związanego z ewentualnymi stratami powstałymi wskutek decyzji korzystania z mapki PONOSI UŻYTKOWNIK.

KAŻDA KOPIA MAPKI MUSI ZAWIERAĆ POWYŻSZE WARUNKI.

 

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o naszym akwenie?
Sprawdź locję!

Wiktor Wróblewski