Walne zebranie 2022

wpis w: Informacje | 0

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Klubu Żeglarskiego „NYSA” zwołuje na dzień 20.03.2022r o godzinie 11.oo Walne Zebranie Członków które odbędzie się w Nyskim Domu Kultury w Nysie przy ul. Wałowej 7. Zebranie zostanie przeprowadzone w reżimie sanitarnym (zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na dany dzień). W związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość odwołania zebrania w w/w terminie o czym członkowie klubu zostaną powiadomieni na stronie internetowej klubu www.kz.nysa.pl. Wyznaczenie nowego terminu podane zostanie na stronie internetowej klubu bez powiadamiania listownego.

Program Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego „NYSA” -20.03.2022 r.

 

1. Otwarcie zebrania przez Komandora Klubu.

2. Powołanie protokólanta.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz bilansu klubu.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja. płatności w 2022 r.

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

10. Zatwierdzenie projektu EUROREGIONU pn.Aktywni na wodzie razem”

11. Udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

12. Dyskusja

13. Głosowanie nad wnioskami członków 5.Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu.

14. Przedstawienie planu działania klubu w 2022 r.

15. Przedstawienie preliminarza dochodów i kosztów w 2022 r.

16. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz terminu

17. Zakończenie zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *