ZAWIADOMIENIE O REGATACH „MISTRZOSTWA NYSY”

wpis w: Informacje | 0

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „MISTRZOSTWA NYSY”

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dniach 29 – 30.08.2020r.

2. ORGANIZATOR

 K.Ż. NYSA

3. PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2016-2020

4. Jachty, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie:

- Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.

- Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 4. (PRŻ) Decyzja o uczestnictwie w wyścigu (PRŻ 2013-2016). Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach

- Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 2 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).

- Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).

5. KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:470MASTERS, OMEGA STANDARD [ ELMINACJE - PUCHAR ŚLĄSKA W OMEDZE], KABINOWA OPEN, KLASA OPTMIST, KLASA LASER OPEN

Warunkiem wyróżnienia i klasyfikacji klasy jest start i udział w całych regatach minimum 3 jachtów danej klasie.

6 . WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

6.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:

- dowód wpłaty za konsumpcje ( 40 PLN od osoby)

- ubezpieczenie OC

- patent upoważniający do prowadzenia jachtu - sternik odpowiada za wszystkie szkody fizycznie oraz prawne,

- zawodnicy niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w regatach,

6.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 29.08.2020rw godzinach 09.00-12.00 w Biurze Regat na terenie Przystani K.Ż.NYSA

7. PROGRAM REGAT

Sobota 29.08.2020r.

Przyjmowanie zgłoszeń 09.00 do 12.00

Otwarcie regat -12.00

Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu -12.55

Żeglarski wieczór -20.00

Niedziela 30.08.2020r.

Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 10.55

Uroczyste zakończenie regat około GODZ. 16.00

8. PUNKTACJA

7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów.

7.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.

7.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony

7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

10. TRASY

Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej (wewnętrznej i zewnętrznej)-lub dla omegi 1-4-1-4 meta

11. SYSTEM KAR

Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

13. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1-2-3 otrzymają puchar

14. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *