Mistrzostwa Nysy – zawiadomienie

wpis w: Informacje | 0

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

MISTRZOSTWA NYSY, PUCHAR POLSKI MASTERS KLASY 470

BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIORA NYSKIEGO

1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dniach 01.09 -02.09.2018r.
2. ORGANIZATOR
Klub żeglarski „NYSA” z siedzibą w Głębinowie.

3. WSPÓŁORGANIZATOR – Gmina Nysa – dofinansowanie zadania ze środków budżetowych Gminy Nysa.

4. Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego „Nysa”
w Głębinowie.

5. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017– 2020 PZŻ. 
6. KLASY 
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: KABINOWA OPEN, OMEGA OPEN-bez spinakerów i trapezów, OPTIMIST- open, 470-Masters zgodnie z zasadami stowarzyszenia MASTERS 470. Regaty zostaną rozegrane w poszczególnych klasach jeśli startować będzie minimum trzy załogi. 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej: 
- dowód wpłaty wpisowego ( 30 PLN od osoby)
- ubezpieczenie OC 
5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 01.09.2018 w godzinach 08.00-10.00 w Biurze Regat na terenie Przystani KŻ „NYSA” w Głębinowie. 
6. PROGRAM REGAT 
Sobota 01.09.2018r. –

Przyjmowanie zgłoszeń 08.00 – 10.00

Otwarcie regat -10.3o

Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu -11.25

Żeglarski wieczór -18.oo 

Niedziela 01.09.2018 r

Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 10.55

Uroczyste zakończenie regat około GODZ. 15.00 

Ostatni wyścig regat będzie jednocześnie wyścigiem o Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego.

7. PUNKTACJA 
7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku „A” PRŻ. 
7.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne. 
7.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej jeden rezultat najgorszy zostanie odrzucony 
7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani. 
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej. 
9. TRASY 
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej (wewnętrznej i zewnętrznej). 
10. SYSTEM KAR 
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania. 
11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

Ponadto zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego

12. NAGRODY 
Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1-otrzymują puchar, dyplom, nagrodę 2-3 otrzymają dyplom i nagrodę. Pozostali upominki. 
13. PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

KOMANDOR KŻ NYSA

Jerzy Jałoszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *