Zawiadomienie o Regatach „Puchar Nysy”

wpis w: Informacje, Regaty | 0

1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dniach 24 do 26 czerwca 2005 r.

2. ORGANIZATOR
Klub Żeglarski „NYSA” z siedzibą w Głębinowie, 48-300 Nysa, Skrytka pocztowa nr 88. Biuro (kol. Michalski) tel. 077 433 67 72, 600 288 545.

3. PRZEPISY, INSTRUKCJA ŻEGLUGI

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2005 — 2008 PZŻ.

3.2 W regatach obowiązuje reklamowanie wg Kategorii C Kodeksu Reklamowania ISAF.

4. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST (A, B), CADET, RADIAL, 4,7.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
– dowód wpłaty wpisowego (40 PLN klasy jednoosobowe i 60 PLN pozostałe);
– aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
– licencję sportową zawodnika PZŻ;
– ubezpieczenie OC
– certyfikat pomiarowy jachtu;
– licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne.

5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 23.06.2005r. w godzinach 17.00-20.00 w Biurze Regat na terenie Przystani KŻ NYSA w m. Głębinów i w dniu 26.06 od godziny 08.00. Na dwie godziny przed planowanym startem do pierwszego wyścigu zostaje zamknięta lista startujących. Zgłoszenia wstępne należy nadsyłać na adres: Klub Żeglarski NYSA z siedzibą w Głębinowie, 48-300 Nysa, skr. poczt. 88.

6. PROGRAM REGAT
Czwartek 23.06 – 17.00 – 20.00 Przyjmowanie zgłoszeń
Piątek 24.06 – 08.00 – 12.00 Przyjmowanie zgłoszeń, 13.00 – Otwarcie regat, 13.55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 20.00 Spotkanie kierownictwa ekip, trenerów i organizatorów.
Sobota 25.06 – 10.55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 19.00 Wieczór żeglarski.
Niedziela 26.06. – 10.55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 15.00 uroczyste zakończenie regat.

7. PUNKTACJA

7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku �?�A�?� PRŻ.

7.2 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów. Rozegranie 4 wyścigów uznaje regaty za ważne.

7.3 W przypadku rozegrania od 5 do 8 wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
W przypadku rozegrania 9 i więcej wyścigów odrzucone zostaną 2 najgorsze rezultaty.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9. TRASY
Regaty zostaną rozegrane na wewnętrznej i zewnętrznej trasie trapezowej.

10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ będzie miał zastosowanie.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmują miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i nagrody okolicznościowe.

13. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. MOTORÓWKI TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

15. ZAKWATEROWANIE
Rezerwację noclegów i wyżywienia prosimy zgłaszać w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem regat do kol. Michalskiego — tel. 077 433 67 72, 600 288 545.

ORGANIZATOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *