Klub Żeglarski NYSA

Walne zebranie

środa, 13 Kwi 2005 (YaaL)

W dniu 10 kwietnia 2005 r. odbyło się walne zebranie członków Klubu Żeglarskiego „Nysa”, na którym udzielono absolutorium Zarządowi Klubu.