UWAGA!!

W dniu 05.06.2021 Walne Zebranie Członków Klubu zdecydowało o podniesieniu składki członkowskiej na 500 zł z obowiązkiem zapłaty w terminie do końca czerwca 2021 r.