Walne Zebranie 2021

wpis w: Informacje | 0

Głębinów 08.03.2021r

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Klubu Żeglarskiego „NYSA” zwołuje na dzień 28.03.2021r o godzinie 11.oo Walne Zebranie Członków które odbędzie się w Nyskim Domu Kultury w Nysie przy ul. Wałowej 7.


Zebranie zostanie przeprowadzone w reżimie sanitarnym (zachowane zostaną odległości, obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcja). W związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość odwołania zebrania w w/w terminie o czym członkowie klubu zostaną powiadomieni na stronie internetowej klubu www.kz.nysa.pl. Wyznaczenie nowego terminu podane zostanie na stronie internetowej klubu bez powiadamiania listownego.

Sekretarz KŻ Nysa
Tomasz Michalski

Program Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego „NYSA” -28.03.2021 r.

1. Otwarcie zebrania przez Komandora Klubu.
2. Powołanie protokólanta.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wniosków.
5.Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz bilansu klubu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
11. Dyskusja.
12. Głosowanie nad wnioskami członków klubu.
13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
14. Przedstawienie planu działania klubu w 2021 r.
15. Przedstawienie preliminarza dochodów i kosztów w 2021 r.
16. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz terminu płatności w 2021 r.
17. Zakończenie zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *