I już po walnym

wpis w: Informacje | 0

W dniu 27 marca członkowie klubu uczestniczyli w Walnym Zebraniu, które odbyło się w sali Zespołu Szkół „Carolinum”.

Po burzliwej dyskusji nad porządkiem obrad proponowanym przez ustępujący Zarząd, wybrano protokolanta i po zatwierdzeniu harmonogramu zebrania przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów. Odczytano sprawozdania z działalności Zarządu włącznie ze sprawozdaniem finansowym a po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Omówiono plan na rok bieżący i przegłosowano korekty w statucie.

Po przyjęciu rezygnacji ustępującego Zarządu, zapowiedzianej na poprzednim Walnym Zebraniu przystąpiono do wyboru Komandora Klubu.

Nowym Komandorem Klubu wybrany został Maksymilian Siemieniak.

Następnie wybrano czterech Członków Zarządu którymi zostali: Marzanna Derkacz-Jedynak, Tomasz Michalski, Jerzy Szczygieł i Wiktor Wróblewski.

Wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Piotr Bajor, Janusz Michalczyk i Krzysztof Sieńczak.

Zebranie tradycyjnie już zakończyło się burzliwą dyskusją, co pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość naszego Klubu.

Zostaw Komentarz