Walne zebranie

wpis w: Informacje | 0

W dniu 10 kwietnia 2005 r. odbyło się walne zebranie członków Klubu Żeglarskiego „Nysa”, na którym udzielono absolutorium Zarządowi Klubu.

Premiera

wpis w: Informacje | 0

Uruchomiona została pierwsza wersja strony klubowej. Uwagi proszę przesyłać e-mailem.