Zawiadomienie o regatach Mistrzostwa Nysy

wpis w: Informacje | 0

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MISTRZOSTWA NYSY, PUCHAR POLSKI MASTERS KLASY 470

1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dniach 24.08 -25.08.2019r.

2. ORGANIZATOR
Klub żeglarski „NYSA” z siedzibą w Głębinowie.

3. WSPÓŁORGANIZATOR – Gmina Nysa – dofinansowanie zadania ze środków budżetowych
Gminy Nysa.

4. Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego „Nysa”
w Głębinowie.

5. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF 2017– 2020 PZŻ.

6. KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: KABINOWA OPEN, OMEGA OPEN-bez
spinakerów i trapezów, OPTIMIST- open, Laser 4.7, 470-Masters zgodnie z zasadami stowarzyszenia
MASTERS 470. Regaty zostaną rozegrane w poszczególnych klasach jeśli startować będzie minimum trzy załogi.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury
zgłoszeniowej:
– dowód wpłaty wpisowego ( 30 PLN od osoby)
– ubezpieczenie OC
5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 24.08.2019 w godzinach 08.00-10.00 w Biurze
Regat na terenie Przystani KŻ „NYSA” w Głębinowie. 6.

PROGRAM REGAT

Sobota 24.08.2019r. –
Przyjmowanie zgłoszeń 08.00 – 10.00
Otwarcie regat -11.oo
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu -11.55
Żeglarski wieczór -18.oo

Niedziela 25.08.2019 r
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia, 10.55
Uroczyste zakończenie regat około GODZ. 15.00

7. PUNKTACJA
7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku „A” PRŻ.
7.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.
7.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej jeden rezultat najgorszy zostanie odrzucony .4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowani.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9. TRASY
Trasa dla poszczególnych klas zostanie opublikowana wraz z instrukcją żeglugi.

10. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z
udziału w regatach.
Ponadto zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego

12. NAGRODY
Regulamin nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w dniu 24.08.2019r

13. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.

Komandor KŻ Nysa

Jerzy Jałoszyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *