Klub Żeglarski NYSA

Zmiany w Zarządzie Klubu

piątek, 2 Wrz 2011 (Jerzy)

W dniu 22.08.2011 dotychczasowy Skarbnik Klubu, Marzanna Derkacz-Jedynak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Z dniem 24.08.2011 na posiedzeniu Zarządu funkcję tę objął Jerzy Szczygieł.