I już po walnym

wpis w: Informacje | 0

W zaplanowanym terminie w dniu 14 marca członkowie klubu uczestniczyli w walnym zebraniu które  tradycyjnie już od kilku lat odbywa się w kawiarni TRYTON.

Po wyborze protokolanta i zatwierdzeniu harmonogramu zebrania przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów. Odczytano kolejne sprawozdania z działalności zarządu włącznie ze sprawozdaniem finansowym i udzielono zarządowi absolutorium oraz omówiono plan na rok bieżący.

Ponieważ kolega Adam Adamek złożył rezygnację z pracy w zarządzie z powodów rodzinnych i zawodowych, rezygnacja została przyjęta i w wyborze uzupełniającym skład zarządu wybrano kolegę Maksymiliana Siemieniaka.

Po dyskusji ustalono również wysokość składki na ten rok.

Zebranie tradycyjnie już zakończyło się burzliwą dyskusją co pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość naszego Klubu.

Zostaw Komentarz