Klub Żeglarski NYSA

Po zebraniu

sobota, 24 Mar 2007 (YaaL)

Walne zebranie
18 marca 2007 roku o godz. 11:00 w Kawiarni „Tryton” odbyło się walne zebranie sprawozdawcze klubu.

W miłej i przyjacielskiej atmosferze podsumowano działalność klubu za rok 2006 oraz ustalono plan na rok 2007.